LogotypeLogga in

Användarvillkor (terms of use)

Allmänt

På denna sida anges de användarvillkor (”Villkoren”) som gäller för användningen av Velorys plattform (”Plattformen”), anslutna portaler (”Portalerna”), Velorys webbplats (”Webbplatsen”), och Velorys mobila applikation (”Appen”) (gemensamt benämnda ”Tjänsterna”) som ägs och drivs av Velory AB, org.nr. 559118-9476 ("Velory", "vi", "oss") och som anger de juridiskt bindande villkoren mellan Velory och användare av Tjänsterna.

Genom att skapa en Velory-profil, eller på annat sätt använda någon av Tjänsterna, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att du som användare är bunden av Villkoren. Villkoren är tillämpliga för dig, den enskilda firma, det aktiebolag eller annan juridisk person som har skapat ett konto hos oss eller på något annat sätt använder någon av Tjänsterna. För information om hur Velory behandlar personuppgifter hänvisas till Velory integritetspolicy.

Velory kan komma att ändra Villkoren från tid till annan. Det datum då Villkoren senast reviderades anges längst ned på denna sida. Velory förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av Villkoren. Om en väsentlig ändring av Villkoren görs kommer du att bli informerad via den e-postadress som du angivit i samband med registrering. Din fortsatta användning av någon av Tjänsterna efter sådana förändringar utgör ditt godkännande av de nya Villkoren. Om du inte samtycker till att följa Villkoren ska du inte använda eller besöka Plattformen, Webbplatsen, Portalerna eller Appen. Det åligger dig som användare av Tjänsterna att regelbundet kontrollera om det har skett ändringar av Villkoren och att granska sådana ändringar.

Om du godkänner Villkoren på uppdrag av en tredje part eller juridisk person, intygar och garanterar du att du har behörighet att binda den tredje parten eller juridiska personen till Villkoren. I så fall kommer "du" och "din" att hänvisa till och tillämpas på den tredje parten eller juridiska personen.

1. VELORYS TJÄNSTER

1.1 Användning av Tjänsterna och dess innehåll

Plattformen är en molnbaserad teknologiplattform som låter köpare (företag och / eller slutanvändare) och säljare (återförsäljare /distributörer / säljrepresentanter) mötas. Plattformen förenar säljare, köpare och säljpartners i ett ekosystem där de får tillgång till:

 • Säljare: ett globalt B2B-distributionsnätverk.
 • Köpare: ett brett utbud av lösningar för att digitalisera och ta sina affärer till nästanivå.
 • Försäljningspartners: en plattform för att öka intäkterna genom att ansluta köpare och säljare.

För att få tillgång till merparten av Tjänsterna (gäller ej för Webbplatsen) måste du registrera dig och skapa ett konto. För att registrera ett konto måste du vara minst 18 år (eller på annat sätt ha uppnått myndighetsåldern i den jurisdiktion där du kommer att bedriva verksamhet) och kunna ingå rättsligt bindande kontrakt. All registrering av, användning av eller tillgång till Tjänsterna av någon som inte uppfyller dessa krav är otillåten och strider mot Villkoren.

Du intygar och garanterar vidare att du kommer att använda Tjänsterna på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter.

1.2 Kontoregistrering

Det finns olika typer av konton som kan registreras vid användning av Tjänsterna:

 • CRM-konto: Konto för bolag som önskar sälja produkter och/eller tjänster via Plattformen (”Säljbolag”) med tillgång till CRM-system för säljare;
 • Konto för öppna portaler: Konto för Säljbolag som önskar sälja produkter och/eller tjänster via Plattformen med tillgång till en öppen portal för kunder eller egna säljare; och
 • Konto för Velory: Användarkonto kopplat till Velory's egenutvecklade Velory Portal (inklusive inloggning för slutanvändare/anställda hos kundföretaget).

För att registrera ett konto måste du fylla i en användarprofil som du godkänner att visa för andra användare. Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du skapar ett konto för användning av Tjänsterna. Du ska tillse att all information du tillhandahåller är och förblir korrekt, fullständig och aktuell. Du får inte registrera dig för mer än ett konto utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Vid användning av Tjänsterna kan du registrera dig som individ, enskild firma, aktiebolag eller annan juridisk person. Om du skapar ett konto i egenskap av individ eller enskild firma garanterar du att du inte agerar för annans räkning eller till förmån för annan. Om du skapar ett konto i egenskap av aktiebolag eller annan juridisk person garanterar du att du är behörig att skapa kontot i sådant aktiebolags eller annan juridisk persons namn.

1.3 Användarnamn och lösenord

När du registrerar ett konto blir du ombedd att välja ett användarnamn och lösenord för kontot. Du kan när som helst ändra lösenordet för kontot.

Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord för ditt konto så att ingen obehörig får tillgång till det. Du godkänner att Velory antar att alla personer som använder Tjänsterna med ditt användarnamn och lösenord, antingen är du själv eller någon som är behörig att agera för din räkning. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om du misstänker eller blir varse om obehörig användning av ditt konto eller någon obehörig åtkomst till ditt lösenord eller lösenordet för någon användare av ditt konto. Du samtycker vidare till att inte använda något användarnamn eller lösenord för en annan användare av Tjänsterna som du inte har behörighet att använda, och att inte låta andra som inte är behöriga att använda ditt konto.

1.4 Ägande och begränsad licens

Allt innehåll som görs tillgängligt via Tjänsterna, inklusive men inte begränsat till mönster, text, manus, grafik, varumärken. logotyper, sidhuvuden, knappikoner, bilder, video, information, applikationer, programvara, musik, ljud och andra filer, och dess val och arrangemang ("Innehållet") skyddas av upphovsrätt, varumärkesskydd, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar. Innehållet och alla relaterade immateriella tillgångar ägs av Velory eller dess licensgivare. Varumärken, servicemärken, logotyper, handelsnamn och andra egna beteckningar från tredje parter som används på eller i samband med Webbplatsen, Portalerna eller Appen, används endast för identifieringsändamål och tillhör deras respektive ägare.

Velorys varumärken får inte användas i relation till någon annans produkter eller tjänster utan föregående skriftligt godkännande från Velory. Inget innehåll från Tjänsterna får ändras, kopieras, distribueras, publiceras, laddas ner, visas, överföras eller säljas i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan Velorys skriftliga godkännande, med undantag för eget Användarinnehåll (enligt definitionen nedan) som du lagligt laddar upp via Tjänsterna.

1.5 Användning

Du som användare av Tjänsterna åtar dig att inte använda Tjänsterna (eller någon del därav) för att:

 1. Samla in e-postadresser eller annan kontaktinformation från andra användare av Tjänsterna på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskade e-postmeddelanden eller annan oönskad kommunikation;
 2. Ladda ner och / eller spara kunddata eller lead-listor;
 3. Använda Tjänsterna på något olagligt sätt eller på något annat sätt som kan skada Tjänsterna;
 4. Använda automatiserade skript eller andra metoder för att samla information från eller på annat sätt interagera med Tjänsterna; ladda upp, publicera, överföra, dela, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt (nedan ”publicera”) innehåll som (a) kan anses vara olagligt, ärekränkande, kränkande, trakasserande, vulgärt, obscent, falskt, rasistiskt eller på annat sätt stötande, eller (b) kommer att inkräkta på eller kränka tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet eller andra personliga eller äganderättigheter;
 5. Publicera oönskad eller obehörig reklam, uppmaningar, reklammaterial, "skräppost", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av värvning;
 6. Publicera privat information från tredje part, såsom adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer; begära personlig information från någon under 18 år eller begära lösenord eller personuppgifter förkommersiella eller olagliga ändamål;
 7. Publicera material som innehåller virus eller annan skadlig kod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för all programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning; skrämma eller trakassera en individ;
 8. Publicera innehåll som skulle utgöra, uppmuntra eller ge instruktioner för ett brott, kränka någon parts rättigheter eller som annars skulle skapa ansvar eller bryta mot lagar eller regler; använda eller försöka använda en annans konto, tjänst eller system utan tillstånd från oss, eller skapa en falsk identitet på Webbplatsen, Portalerna eller Appen; eller
 9. Publicera innehåll som, enligt Velorys bedömning, är stötande eller som begränsar eller hindrar någon annan från att använda Tjänsterna eller som kan utsätta Velory eller dess användare för någon typ av skada eller krav på ansvar av någon form.

1.6 Publicerat Användarinnehåll

Du är själv ansvarig för det innehåll (såsom foton, profiler, bilder, meddelanden, anteckningar, text, data, feedback, sammanhang, information, annonser, listor och annat material) som du publicerar på eller via Tjänsterna eller överför till eller dela med andra användare ("Användarinnehåll").

Du får inte publicera Användarinnehåll på Tjänsterna som du inte själv skapat eller som du inte har behörighet att publicera. Du förstår och samtycker till att Velory kan, men inte är skyldigt att, granska Webbplatsen, Plattformen och Appen och har en ovillkorad rätt att (utan föregående meddelande och med eller utan anledning) ta bort innehåll (inklusive Användarinnehåll) som t.ex. bryter mot Villkoren eller som kan vara kränkande, olagligt eller som kan kränka rättigheterna, skada eller hota användarnas eller andras säkerhet. Du ansvarar ensam för din kostnad och dina utgifter för att skapa säkerhetskopior och ersätta allt Användarinnehåll som du publicerar på Tjänsten.

När du publicerar Användarinnehåll på Webbplatsen, Plattformen, Portalerna eller i Appen godkänner du att Velory gör sådana kopior som vi anser nödvändiga för att underlätta publicering och lagring av Användarinnehållet på Tjänsterna. Du ger oss och våra närstående bolag en global, icke-exklusiv, royaltybefriad, fullt betald, överlåtbar och licensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, framställa bearbetningar, distribuera, framföra offentligt och offentligt visa ditt Användarinnehåll i all media i syfte att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna. Du bibehåller alla rättigheter till ditt Användarinnehåll, med förbehåll för de rättigheter som ges oss i dessa Villkor. Du kan ta bort ditt Användarinnehåll från Tjänsterna när som helst. Om du väljer att ta bort ditt Användarinnehåll upphör licensen som beviljas här automatiskt, men du godkänner att Velory kan behålla arkiverade kopior av ditt Användarinnehåll.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förbjuder användare att publicera eller på annat sätt överföra material till Tjänsterna som bryter mot en någon tredje parts immateriella rättigheter. Om du tror att något material på Tjänsterna bryter mot upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, skicka ett skriftligt meddelande om sådant intrång till oss.

1.7 Tredje parts innehåll och webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video, information, applikationer och annat innehåll som härrör från tredje part. Inga sådana webbplatser eller sådant material undersöks, övervakas eller kontrolleras av Velory. Om du som användare bestämmer dig för använda en tredje parts webbplats eller installera tredjepartsapplikationer och/eller innehåll som en del av ditt Användarinnehåll, accepterar du att sådan användning sker på egen risk och att Villkoren inte är tillämpliga för sådan användning. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för dessa webbplatser, applikationer och innehåll. Ditt agerande på andra webbplatser, inklusive de som länkas till via Tjänsterna, regleras av separata villkor och riktlinjer. Du bör granska dessa villkor och policyer noggrant.

1.8 Integritet och dataskydd

I samband med tillhandahållandet av Tjänsterna kan vi komma att behandla dina personuppgifter. Sådana uppgifter inkluderar bl.a. namn och e-postadress för att möjliggöra kontoregistrering och ge dig tillgång till Tjänsterna. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas till vår integritetspolicy, som kan hittas genom att klicka här.

2. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Velorys totala ansvar gentemot dig för alla förluster som uppstår under eller i samband med Villkoren är begränsat till det sammanlagda belopp som de avgifter för Tjänsterna som du betalat till oss under den sexmånadersperiod som föregick händelsen som gav upphov till ditt ersättningskrav uppgår till, eller, för det fall du inte har använt Tjänsterna under sex (6) månader, din genomsnittliga månatliga avgift multiplicerat med sex (6).

Velory ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador eller förluster eller följdskador (inklusive utebliven vinst, goodwill, avtal, intäkter eller förväntade besparingar, även i de fall vi blivit informerade om möjligheten till sådana skador), ii) förlust eller förstörelse av data, som uppstår i samband med eller som ett resultat av Tjänsternas användning eller i övrigt med koppling till de här Villkoren.

Velory ansvarar gentemot dig för bedrägeri eller bedrägligt beteende från vårsida, grov vårdslöshet, uppsåt, dödsfall eller personskada som orsakats av vår oaktsamhet eller i den utsträckning vi enligt gällande lag inte kan begränsa vårt ansvar.

3. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Villkoren gäller för dig som användare tills de sägs upp av antingen dig eller Velory. Vi kan stänga av eller avsluta ditt konto, ta bort din profil och allt innehåll och / eller information som du har lagt ut på Webbplatsen, Plattformen, Portalerna eller Appen och / eller förbjuda dig att använda eller komma åt Tjänsterna (eller någon del därav) med eller utan anledning, när som helst utan föregående meddelande.

Du kan säga upp Villkoren genom att stänga ned ditt användarkonto i enlighet med instruktionerna på Webbplatsen eller i ditt användarkonto eller i ditt avtal med Velory genom att kontakta vår kundsupport [email protected] med iakttagande av den uppsägningstid som gäller i ditt avtal. Om vi har stängt av ditt Velory-konto får du inte registrera ett nytt Velory-konto eller försöka komma åt och använda Webbplatsen, Portalerna eller Appen via andra Velory-konton.

4. DITT ANSVAR OCH SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE

Du är ansvarig för all den skada som åsamkas tredje part eller orsakas på grund av din tillgång till Tjänsterna och/eller som uppstår som en följd av ditt brott mot någon av bestämmelserna i Villkoren. Du åtar dig att ersätta sådan tredje part eller oss för all sådan skada.

Du samtycker till att ersätta och hålla Velory, våra dotterbolag, och var och en av våra styrelseledamöter, agenter, närstående bolag, representanter och anställda, skadeslösa från och mot alla stämningar, krav, förluster, ansvar, skador och kostnader (inklusive ombudskostnader), som uppstår på grund av eller i samband med: a) dina faktiska eller påstådda brott mot Villkoren, b) din felaktiga eller otillbörliga användning av Tjänsterna, c) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men ej begränsat till integritetsskydd och immateriella rättigheter, d) skadeslöshetsförbindelser gentemot tredje man som åsamkas oss som en direkt eller indirekt följd av dina handlingar och underlåtelser, och e) ditt brott mot tillämplig lagar, regler eller föreskrifter i din jurisdiktion.

5. FEEDBACK

Du har möjlighet att lämna kommentarer eller feedback som rör din användning av Tjänsterna, t.ex. hur Tjänsterna eller Velorys andra tjänster kan förbättras (”Feedback”). Velory har rätt att fritt använda Feedback utan ersättning till dig och/eller offentliggöra Feedback till vem som helst utan omfattande av sekretess. Du bekräftar vidare att vårt emottagande av din Feedback inte innebär att vi avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som sedan tidigare är kända av oss, som utvecklats av våra anställda eller som vi erhållit från andra källor än dig.

6. ANSVARSFRISKRIVNING

Velory tillhandahåller Tjänsterna utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utöver vad som anges i Villkoren. Velory kan inte garantera en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till någon del av Tjänsterna och ansvarar enligt dessa Villkor inte för eventuella avbrott eller försämringar av Tjänsterna.

Velory garanterar inte heller att Tjänsterna är korrekta eller tillförlitliga, att Tjänsterna uppfyller dina krav, att Tjänsterna kommer att vara tillgängliga, oavbrutna eller säkra, vid en viss tidpunkt eller plats, att eventuella brister eller fel kommer att undanröjas eller att Tjänsterna är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Användandet av Tjänsterna sker på egen risk: allt innehåll eller data som laddats ner eller på annat sätt erhålls genom användning av Tjänsterna laddas ned på egen risk och du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella skador på din egendom eller förlust av data som orsakas av sådan nedladdning.

Velory är inte ansvariga för något Användarinnehåll eller tredjepartsapplikationer, programvara eller innehåll som publiceras på Tjänsterna vare sig det är utlagt eller orsakat av slutanvändare, Velory, eller tredje part.

Velory ansvarar inte heller för tekniska fel eller andra problem i telefonnät eller tjänst, datorsystem, servrar eller leverantörer, dator- eller mobiltelefonutrustning, programvara, fel i e-post eller användare på grund av tekniska problem eller kombination därav, inklusive skador på användarens eller någon annans dator, mobiltelefon eller annan hårdvara eller mjukvara.

Velory förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande anpassa Tjänsterna och ändra, anpassa eller byta ut relaterat innehåll, applikationer och programvara.

7. KRAV PÅ SKRIFTLIG KOMMUNIKATION

All kommunikation till Velory avseende Villkoren ska vara skriftlig och levereras antingen (a) personligen; (b) per post till följande adress: Att. Legal, Velory AB, c/o WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Sverige; eller (c) via e-post till [email protected]. Alla sådana meddelanden anses ha erhållits vid tidpunkten för mottagande av Velory.

8. GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

Villkoren samt eventuella tvister eller anspråk som uppstår med anledning därav eller i samband därmed (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) ska tolkas i enlighet med och vara underkastade svensk lag.

För tvist eller oenighet i frågor rörande dessa Villkor eller parternas affärsförhållande i övrigt ska parterna i första hand försöka lösa tvisten eller oenigheten genom diskussion, varvid parterna ska avhålla åtminstone ett fysiskt möte för en sådan diskussion på ena partens begäran. För det fall fullständig överenskommelse inte nås mellan parterna inom trettio (30) dagar efter att en part påkallat sådant möte, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska.

9. ÖVRIGT

Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Velory rörande användningen av Tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Velory rörande din användning av Tjänsterna. Om Velory eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Villkoren eller någon bestämmelse i Villkoren ska det inte innebära att Velory eller den tredje parten ska anses ha avstått från sin rätt att göra det. Om någon bestämmelse i Villkoren visar sig ogiltig eller inte verkställbar ska detta inte påverka eller innebära att övriga bestämmelser i Villkoren ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara.

10. FRÅGOR

För mer information om Villkoren eller frågor kring tidigare versioner av Villkoren, vänligen kontakta [email protected]

Villkoren uppdaterades den 1 april 2022.